Menu
Načítání...

O FIRMĚ

MMR

Prvotním záměrem při vzniku sociálního podniku Agro Kamenná s.r.o. nebyla vidina zisku. Záměrem bylo vykonávat prospěšné činnosti a ve snaze o inkluzi osob určitým způsobem znevýhodněných na trhu práce.

Pro tyto osoby je velmi obtížné splňovat pracovní podmínky ziskově orientovaných firem, vyžadují zpravidla specifickou pracovní pozici, která je jim individuálně přizpůsobena dle jejich možností a schopností.

Bohužel vše začíná a končí u financí. Jako zakladatel podniku s omezenými zdroji jsem byl nucen požádat o podporu v rámci národních dotačních programů. Agro Kamenná s.r.o. se stala úspěšným žadatelem z programu IROP, 11. výzva - Sociální podnikání pro SVL.

Společnost Agro Kamenná s.r.o. se přihlásila k principům sociálního podnikání a je sociálním podnikem.

Kontakt

Agro Kamenná s.r.o.
Adresa:
Kamenná 81, 675 03 Budišov
IČ:
04373596
DIČ:
CZ04373596
Jednatel:
Ing. et Ing. Zbyněk Zedníček
Telefon:
777/875 245
Email:
Bagr